Vand løber ud af varmepumpens indedel

Når en varmepumpe køler indvendigt, så dannes der kondensvand. Dette vand løber ud via. en kondensvandsslange. Denne slange skal altid løbe enten vandret eller falde. Ellers vil vandet ikke løbe ud via kondensvandsslangen. Sørg også for, at denne kondensvandsslange ikke er stoppet.

Varmepumpen "sukker" i koldt vejr

Når en varmepumpe skal opvarme indvendigt, så køler den udvendigt. Dette er en hård opgave, når vejret er fugtigt og temperaturen er lav, eller det er frost. Udedelen vil nemlig, under disse forhold, rime eller fryse lidt til på kølefladerne. For at fjerne denne rim/is, så lukker varmepumpen for indedelen i nogle minutter, hvor den bruger alt energi (varme) på at afrime/afise. Når dette er klaret, så åbner og lukker udedelen for en 4-vejs ventil. Derved kommer der pludselig varm kølemiddel ved 40 bars tryk inde i indedelen. Dette sker ved alle varmepumper uanset mærke, og det kan lyde lidt som en gammel mand der sukker lidt og derefter puster ud :-)

Varmepumpen holder pauser, når den varmer i koldt vejr

Når en varmepumpe varmer indenfor, så køler den udenfor. Det gør den for at komme af med energien. I kolde perioder kan det være svært, at komme af med den kolde energi udenfor i det kolde vejr, men det er nødvendigt, for det er sådan kølemiddel fungerer. 

Når temperaturen kommer ned omkring 8 grader, og derunder, så kobler varmepumpen en timer til. Timeren fortæller varmepumpen, at nu er der gået omkring 40 minutter, og nu er det tid til lige at afrime udedelen. Derfor stopper indedelen med at varme, og varmen bliver en kort tid brugt til at afrime udedelen, så den ikke pludselig bliver til en stor isklump. 
Derefter kan varmepumpen komme med et lille suk i indedelen. Dette kan du læse mere om i denne FAQ.
Nogenlunde sådan fungerer det, kort fortalt, i alle nyere varmepumper.

På nogle ældre varmepumper, kan der sidde en ren elektrisk varmeledning, som klarer denne afisning. Men det er naturligvis for dyrt, når der jo er en varmepumpe med billig varme lige ved hånden :-)